CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

6,810

-190 (-2.71%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa6,700

Cao nhất6,810

Thấp nhất6,700

KLGD1,200

Vốn hóa170

Dư mua14,380

Dư bán5,790

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T35,367

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E1.94

F P/E2.69

BVPS16,374

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: VNM AAA DCM SSI VIC
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.97%

+/- Qua 1 tháng-27.40%

+/- Qua 1 quý-29.43%

+/- Qua 1 năm-42.77%

+/- Niêm yết-37.63%

Cao nhất 52 tuần (16/09/2019)*13,000

Thấp nhất 52 tuần (27/03/2020)*6,810

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,444

KLGD/Ngày (1 tháng)11,873

KLGD/Ngày (1 quý)18,386

KLGD/Ngày (1 năm)35,623

Nhiều nhất 52 tuần (03/10/2019)*267,990

Ít nhất 52 tuần (15/11/2019)*10