CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,800

-50 (-0.46%)
08/07/2020 15:00

Mở cửa10,850

Cao nhất10,900

Thấp nhất10,550

KLGD537,640

Vốn hóa270

Dư mua25,250

Dư bán32,740

Cao 52T 13,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T110,280

NN mua-

% NN sở hữu5.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E4.92

F P/E5.12

BVPS16,885

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: SHS HQC ROS HPG SHB
Trending: HPG (50.276) - VNM (36.884) - FLC (28.596) - ITA (28.083) - ROS (26.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.40%

+/- Qua 1 tháng+21.35%

+/- Qua 1 quý+66.15%

+/- Qua 1 năm-2.70%

+/- Niêm yết-1.08%

Cao nhất 52 tuần (23/06/2020)*13,150

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2020)*5,560

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)502,797

KLGD/Ngày (1 tháng)840,852

KLGD/Ngày (1 quý)323,610

KLGD/Ngày (1 năm)110,255

Nhiều nhất 52 tuần (23/06/2020)*1,905,550

Ít nhất 52 tuần (15/11/2019)*10