CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

7,640

-80 (-1.04%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa7,750

Cao nhất7,950

Thấp nhất7,640

KLGD305,280

Vốn hóa306

Dư mua10,220

Dư bán18,940

Cao 52T 8,400

Thấp 52T3,500

KLBQ 52T236,536

NN mua-

% NN sở hữu1.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E3.50

F P/E3.64

BVPS10,849

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: ITA ACL TTA MBG ACB
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.68%

+/- Qua 1 tháng-1.42%

+/- Qua 1 quý+14.78%

+/- Qua 1 năm+2.72%

+/- Niêm yết+11.96%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2020)*8,375

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2020)*3,475

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)372,316

KLGD/Ngày (1 tháng)436,503

KLGD/Ngày (1 quý)646,475

KLGD/Ngày (1 năm)238,070

Nhiều nhất 52 tuần (05/08/2020)*2,060,750

Ít nhất 52 tuần (15/11/2019)*10