CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

10,850

50 (+0.46%)
09/07/2020 15:00

Mở cửa10,800

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,800

KLGD470,260

Vốn hóa271

Dư mua5,760

Dư bán11,280

Cao 52T 13,200

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T112,114

NN mua-

% NN sở hữu5.48

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E4.90

F P/E5.09

BVPS16,885

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: HQC SHS ROS HPG SHB
Trending: HPG (50.150) - VNM (36.421) - FLC (28.285) - ITA (27.659) - MWG (26.082)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê