CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

9,100

-200 (-2.15%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa8,750

Cao nhất9,100

Thấp nhất8,650

KLGD5,020

Vốn hóa228

Dư mua10,430

Dư bán5,990

Cao 52T 13,000

Thấp 52T8,600

KLBQ 52T40,574

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,601

P/E2.58

F P/E3.58

BVPS16,374

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: NTP NHH VIC FLC HII
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê