CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP)

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company

6,350

410 (+6.90%)
06/04/2020 15:00

Mở cửa5,620

Cao nhất6,350

Thấp nhất5,620

KLGD4,920

Vốn hóa159

Dư mua2,160

Dư bán

Cao 52T 13,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T35,278

NN mua-

% NN sở hữu9.90

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,204

P/E2.70

F P/E2.28

BVPS16,378

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PLP: VNM FLC HII DCM MWG
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Sự kiện sắp diễn ra