CTCP Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC)

PC3 - Investment Joint Stock Company

12,700

-300 (-2.31%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa12,400

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,400

KLGD5,757

Vốn hóa385

Dư mua17,843

Dư bán4,343

Cao 52T 15,200

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T1,224

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS953

P/E13.64

F P/E16.87

BVPS11,623

P/B1.09

Mã xem cùng PIC: GHC LEC HJS REE SBA
Trending: VNM (22.095) - HPG (16.020) - QNS (14.669) - MWG (14.560) - HVN (14.034)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Điện lực 3