CTCP Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC)

PC3 - Investment Joint Stock Company

12,100

(%)
17/07/2019 13:49

Mở cửa12,100

Cao nhất12,100

Thấp nhất12,100

KLGD623

Vốn hóa367

Dư mua3,577

Dư bán2,277

Cao 52T 15,200

Thấp 52T11,800

KLBQ 52T1,187

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS953

P/E12.70

F P/E12.69

BVPS11,623

P/B1.04

Mã xem cùng PIC: SBA DRL GHC CHP EVF
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Điện lực 3