CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS)

Phu Hung Securities Corporation

10,000

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa900

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,300

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T121

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*679

P/E14.73

F P/E16.83

BVPS10,679

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PHS: DVSC MSN KSB VCI VIT
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Phú Hưng