CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS)

Southern Gas Trading Joint Stock Company

16,400

1,300 (+8.61%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa16,100

Cao nhất16,600

Thấp nhất15,300

KLGD103,740

Vốn hóa820

Dư mua158,060

Dư bán236,260

Cao 52T 32,000

Thấp 52T11,900

KLBQ 52T23,197

NN mua-

% NN sở hữu3.38

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,039

P/E14.53

F P/E11.55

BVPS19,218

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PGS: CVN TTA BMP HVN GAS
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+18.84%

+/- Qua 1 tháng+21.48%

+/- Qua 1 quý+17.63%

+/- Qua 1 năm-45.60%

+/- Niêm yết+46.57%

Cao nhất 52 tuần (24/09/2019)*32,029

Thấp nhất 52 tuần (29/07/2020)*11,870

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)115,199

KLGD/Ngày (1 tháng)78,076

KLGD/Ngày (1 quý)67,235

KLGD/Ngày (1 năm)23,197

Nhiều nhất 52 tuần (20/08/2020)*2,095,589

Ít nhất 52 tuần (10/03/2020)*2