CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (UPCoM: PDT)

Dongthap Petroleum Trading Import Export JSC

7,000

300 (+4.48%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD3,000

Vốn hóa611

Dư mua400

Dư bán200

Cao 52T 13,600

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T97

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*

P/E-

F P/E7.31

BVPS11,321

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PDT: ATG BBM BCF BDT BMF
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.69%

+/- Qua 1 tháng-35.78%

+/- Qua 1 quý-30.69%

+/- Qua 1 năm+13.62%

+/- Niêm yết-20.35%

Cao nhất 52 tuần (16/03/2020)*13,600

Thấp nhất 52 tuần (21/08/2019)*4,764

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)640

KLGD/Ngày (1 tháng)230

KLGD/Ngày (1 quý)121

KLGD/Ngày (1 năm)97

Nhiều nhất 52 tuần (05/08/2020)*3,000

Ít nhất 52 tuần (21/08/2019)*100