CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG)

PetroVietnam Gas City Investment and Development JSC

Đang bị kiểm soát

5,200

(%)
07/07/2020 15:07

Mở cửa5,200

Cao nhất5,200

Thấp nhất5,200

KLGD100

Vốn hóa98

Dư mua

Dư bán4,400

Cao 52T 20,500

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T1,204

NN mua-

% NN sở hữu47.42

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-2,153

P/E-2.42

F P/E3,270.44

BVPS8,392

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PCG: ROS PGC LTG STB SZC
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị