CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC)

Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company

22,000

300 (+1.38%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa21,700

Cao nhất22,200

Thấp nhất21,700

KLGD56,210

Vốn hóa1,022

Dư mua5,710

Dư bán1,570

Cao 52T 28,200

Thấp 52T16,300

KLBQ 52T43,096

NN mua1,820

% NN sở hữu19.60

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,228

P/E6.72

F P/E4.92

BVPS14,720

P/B1.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PAC: HSG DXG HPG PVS TYA
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Pin Ắc quy Miền Nam