Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL)

PetroVietnam Oil Corporation

7,900

(%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,800

KLGD306,010

Vốn hóa8,170

Dư mua608,490

Dư bán911,690

Cao 52T 12,700

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T412,986

NN mua-

% NN sở hữu43.83

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*223

P/E35.47

F P/E23.24

BVPS9,987

P/B0.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OIL: BSR PLX POW HVN PVD
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP