CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH)

OCH Hospitality & Service JSC

Đang bị kiểm soát

8,300

(%)
23/10/2020 12:51

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,660

Dư mua300

Dư bán900

Cao 52T 10,300

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T960

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*192

P/E43.23

F P/E8.62

BVPS8,630

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng OCH: DAH NVT VNG HOT SGH
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khách sạn và  Dịch vụ OCH