Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán cho mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Dịch vụ kế toán
- Dịch vụ lập báo cáo thuế và Quyết toán thuế
- Tư vấn thuế
- Tư vấn quản lý doanh nghiệp
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉLầu 4 - Tòa nhà Bee Centre - 87-89 Hồ Bá Kiện - P.15 - Q.10 - Tp.Hồ Chí Minh
• Điện thoại(84.28) 6264 6967
• Fax(84.28) 6264 6972
• Emailinfo@NMCaudit.com.vn
• Websitehttp://www.nmcaudit.com.vn
Văn phòng đại diện