Công ty TNHH Kiểm toán Nhất Minh (Khác: NhatMinhAudit)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty TNHH Kiểm toán Nhất Minh
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán cho mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Dịch vụ kế toán
- Dịch vụ lập báo cáo thuế và Quyết toán thuế
- Tư vấn thuế
- Tư vấn quản lý doanh nghiệp
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉLầu 4 - Tòa nhà Bee Centre - 87-89 Hồ Bá Kiện - P.15 - Q.10 - Tp.Hồ Chí Minh
• Điện thoại(84.28) 6264 6967
• Fax(84.28) 6264 6972
• Emailinfo@NMCaudit.com.vn
• Websitehttp://www.nmcaudit.com.vn
Văn phòng đại diện
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.