CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT)

Ninh Van Bay Travel Real Estate JSC

Đang bị cảnh báo

4,660

(%)
18/09/2020 15:00

Mở cửa4,660

Cao nhất4,870

Thấp nhất4,660

KLGD6,520

Vốn hóa422

Dư mua420

Dư bán10,680

Cao 52T 10,000

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T6,376

NN mua-

% NN sở hữu19.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*296

P/E15.74

F P/E421.72

BVPS4,594

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NVT: DAH VNG HOT OCH MBB
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay