CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (UPCoM: NTW)

Nhon Trach Water Supply Joint Stock Company

20,000

(%)
27/11/2020 15:01

Mở cửa20,000

Cao nhất20,000

Thấp nhất20,000

KLGD

Vốn hóa200

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 30,000

Thấp 52T14,100

KLBQ 52T863

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,157

P/E17.29

F P/E15.51

BVPS17,430

P/B1.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NTW: DNW LKW SZC TDC TGP
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Nhơn Trạch
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.