CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL)

Tu Liem Urban Development Joint-Stock Company

16,300

-100 (-0.61%)
10/07/2020 15:00

Mở cửa16,500

Cao nhất16,500

Thấp nhất16,150

KLGD198,490

Vốn hóa994

Dư mua34,170

Dư bán45,030

Cao 52T 24,200

Thấp 52T13,200

KLBQ 52T313,312

NN mua-

% NN sở hữu4.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,565

P/E4.60

F P/E2.32

BVPS17,712

P/B0.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NTL: HPG MBB CKG CTR ITA
Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.31%

+/- Qua 1 tháng-2.98%

+/- Qua 1 quý+1.87%

+/- Qua 1 năm-27.18%

+/- Niêm yết+29.57%

Cao nhất 52 tuần (08/08/2019)*24,234

Thấp nhất 52 tuần (13/03/2020)*13,221

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)209,758

KLGD/Ngày (1 tháng)330,088

KLGD/Ngày (1 quý)387,907

KLGD/Ngày (1 năm)310,978

Nhiều nhất 52 tuần (01/08/2019)*2,477,310

Ít nhất 52 tuần (10/02/2020)*17,470