CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS)

Oriental Shipping And Trading Joint Stock Company

600

(%)
19/02/2020 14:57

Mở cửa600

Cao nhất600

Thấp nhất600

KLGD

Vốn hóa12

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 600

Thấp 52T300

KLBQ 52T394

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-13,652

P/E-0.04

F P/E-0.03

BVPS-11,250

P/B-0.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NOS: BMN VGI VOS CIA CMI
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông