CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS)

Oriental Shipping And Trading Joint Stock Company

400

(%)
11/12/2019 12:46

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa8

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 400

Thấp 52T300

KLBQ 52T381

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-17,219

P/E-0.02

F P/E-0.02

BVPS-11,250

P/B-0.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NOS: ACM BII DPS DS3 G20
Trending: VNM (26.319) - HPG (24.334) - MSN (19.477) - FLC (18.417) - MWG (17.682)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông