CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS)

Oriental Shipping And Trading Joint Stock Company

300

(%)
16/08/2019 15:02

Mở cửa300

Cao nhất300

Thấp nhất300

KLGD

Vốn hóa6

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 400

Thấp 52T300

KLBQ 52T448

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-17,219

P/E-0.02

F P/E-0.01

BVPS-11,250

P/B-0.03

Mã xem cùng NOS: NVL PDT SGR
Trending: MWG (27.946) - HPG (26.797) - VNM (26.487) - FPT (20.587) - VGI (17.760)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông