CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

47,350

1,250 (+2.71%)
29/10/2020 09:37

Mở cửa47,350

Cao nhất47,350

Thấp nhất47,350

KLGD1,120

Vốn hóa1,038

Dư mua2,360

Dư bán8,270

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T12,525

NN mua-

% NN sở hữu16.62

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E8.95

F P/E8.36

BVPS16,985

P/B2.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: CSV FLC KSB TV2 TCL
Trending: HPG (68.890) - VNM (54.144) - TCB (51.211) - MBB (40.228) - CTG (35.746)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ