CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

47,000

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa47,000

Cao nhất47,100

Thấp nhất46,900

KLGD6,970

Vốn hóa1,030

Dư mua1,030

Dư bán8,810

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T13,311

NN mua-

% NN sở hữu17.21

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.12

F P/E8.52

BVPS15,827

P/B2.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB TCL HPG SMB FPT
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ