Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

8,500

-200 (-2.30%)
31/03/2020 15:03

Mở cửa8,900

Cao nhất8,900

Thấp nhất8,300

KLGD5,400

Vốn hóa148

Dư mua16,500

Dư bán15,600

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T18,661

NN mua-

% NN sở hữu7.76

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E2.22

F P/E7.59

BVPS14,121

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: DTD HSL MBB TDH VNM
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội