Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

12,700

700 (+5.83%)
17/02/2020 15:05

Mở cửa11,600

Cao nhất13,200

Thấp nhất11,400

KLGD102,182

Vốn hóa222

Dư mua39,618

Dư bán73,418

Cao 52T 12,800

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T14,305

NN mua-

% NN sở hữu8.12

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,819

P/E6.60

F P/E10.48

BVPS14,125

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: VCR DLG HHS LMH MST
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Minh HoànCTHĐQT197012/123,218,1352008
Ông Cù Đức NgọcTVHĐQT196512/1222,9682003
Ông Đặng Văn LànhTVHĐQT195912/1219,1402000
Ông Nguyễn Văn HùngTVHĐQT197912/12382,8002004
Ông Nguyễn Hồng TháiTGĐ/TVHĐQT1979CN Tin học - Kế toán711,6252005
Ông Nguyễn Hoàng ĐạoPhó TGĐ1987CN Kinh tế677,0362010
Ông Phạm Ngọc DuyếnPhó TGĐ1979KS Cầu đường407,8002010
Ông Tạ Ngọc NhấtKTT1990CN Kinh tế102,0802015
Bà Đặng Thị Thu PhươngTBKS-N/aN/A
Ông Mai Thanh TrọngThành viên BKS198212/129,570N/A
Ông Vũ Văn ĐồngThành viên BKS197512/129,570N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Minh HoànCTHĐQT197012/122,718,1352008
Ông Cù Đức NgọcTVHĐQT196512/1222,9682003
Ông Đặng Văn LànhTVHĐQT195912/1219,1402000
Ông Nguyễn Văn HùngTVHĐQT197912/12382,8002004
Ông Nguyễn Hồng TháiTGĐ/TVHĐQT1979CN Tin học - Kế toán711,6252005
Ông Nguyễn Hoàng ĐạoPhó TGĐ1987CN Kinh tế677,0362010
Ông Phạm Ngọc DuyếnPhó TGĐ1979KS Cầu đường407,8002010
Ông Tạ Ngọc NhấtKTT1990CN Kinh tế102,0802015
Bà Đặng Thị Thu PhươngTBKS-N/aN/A
Ông Mai Thanh TrọngThành viên BKS198212/129,570N/A
Ông Vũ Văn ĐồngThành viên BKS197512/129,570N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Nguyễn Minh HoànCTHĐQT197012/122,718,1352008
Ông Cù Đức NgọcTVHĐQT196512/1222,9682003
Ông Đặng Văn LànhTVHĐQT195912/1219,1402000
Ông Nguyễn Văn HùngTVHĐQT197912/12382,8002004
Ông Nguyễn Hồng TháiTGĐ/TVHĐQT1979CN Tin học - Kế toán711,6252005
Ông Nguyễn Hoàng ĐạoPhó TGĐ1987CN Kinh tế652,0362010
Ông Phạm Ngọc DuyếnPhó TGĐ1979KS Cầu đường382,8002010
Ông Tạ Ngọc NhấtKTT1990N/a102,080N/A
Bà Đặng Thị Thu PhươngTBKS-N/aN/A
Ông Mai Thanh TrọngThành viên BKS198212/129,570N/A
Ông Vũ Văn ĐồngThành viên BKS197512/129,570N/A