CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC)

Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company

5,700

(%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,700

KLGD

Vốn hóa90

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,900

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T10

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*591

P/E9.64

F P/E3.52

BVPS11,627

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NFC: ART BDB BVS DHB MKV
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân lân Ninh Bình

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+34.69%

+/- Niêm yết-18.84%

Cao nhất 52 tuần (19/08/2019)*6,900

Thấp nhất 52 tuần (18/02/2019)*4,232

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)10

Nhiều nhất 52 tuần (08/08/2019)*600

Ít nhất 52 tuần (08/03/2019)*1