CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC)

Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company

5,100

(%)
22/09/2020 09:11

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa80

Dư mua1,000

Dư bán

Cao 52T 5,100

Thấp 52T5,100

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*591

P/E8.63

F P/E5.01

BVPS11,348

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân lân Ninh Bình

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết-18.84%

Cao nhất 52 tuần (23/09/2019)*5,100

Thấp nhất 52 tuần (23/09/2019)*5,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (23/09/2019)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-