CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN)

Danang Housing Investment Development JSC

18,500

900 (+5.11%)
03/08/2020 15:08

Mở cửa19,300

Cao nhất19,300

Thấp nhất17,700

KLGD413,150

Vốn hóa887

Dư mua332,950

Dư bán167,650

Cao 52T 20,500

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T345,596

NN mua1,000

% NN sở hữu0.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,428

P/E12.32

F P/E11.10

BVPS15,697

P/B1.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDN: HPG SZC FPT GTN HDG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng