CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN)

Danang Housing Investment Development JSC

24,600

-500 (-1.99%)
22/01/2021 15:07

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất24,500

KLGD1,229,001

Vốn hóa1,532.86

Dư mua185,299

Dư bán734,499

Cao 52T 25,700

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T445,023

NN mua8,000

% NN sở hữu0.58

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,428

P/E17.58

F P/E20.58

BVPS14,753

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDN: HPG HSG ROS SHB MBB
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019CTCP cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi-10
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng -10
CTCP Công nghệ Nước và Môi trường NDN-77.78
CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng -14.55
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi-10
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng -20.54
CTCP Công nghệ Nước và Môi trường NDN-90
CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng -14.40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CTCP cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi-10
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng -20.54
CTCP Công nghệ Nước và Môi trường NDN-90
CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng -14.40
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.