CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN)

Danang Housing Investment Development JSC

25,100

(%)
22/01/2021 09:39

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất24,800

KLGD174,123

Vốn hóa1,564.02

Dư mua292,177

Dư bán464,377

Cao 52T 25,900

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T440,999

NN mua6,000

% NN sở hữu0.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,428

P/E17.58

F P/E20.58

BVPS14,753

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDN: HPG HSG MBB SHB DXG
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Nguyễn Quang Trung3,910,0008.16
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
12/11/2018Nguyễn Quang Trung3,910,0008.80
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
29/12/2017PYN Elite Fund (Non-Ucits)3,747,5208.89
Nguyễn Quang Trung3,400,0008.07
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.