CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS)

Noi Bai Catering Services Joint Stock Company

20,100

(%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa20,100

Cao nhất20,100

Thấp nhất20,000

KLGD3,740

Vốn hóa361

Dư mua2,460

Dư bán14,660

Cao 52T 34,000

Thấp 52T16,000

KLBQ 52T2,593

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,667

P/E12.07

F P/E9.37

BVPS12,355

P/B1.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NCS: HVN NCT ACV SAS PGS
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.52%

+/- Qua 1 tháng+5.24%

+/- Qua 1 quý-11.84%

+/- Qua 1 năm-40.53%

+/- Niêm yết+334.31%

Cao nhất 52 tuần (27/05/2019)*34,000

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*16,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,536

KLGD/Ngày (1 tháng)4,319

KLGD/Ngày (1 quý)5,026

KLGD/Ngày (1 năm)2,593

Nhiều nhất 52 tuần (18/11/2019)*41,460

Ít nhất 52 tuần (12/08/2019)*10