CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (UPCoM: NBR)

Nghiabinh Rail Way Joint Stock Company

11,000

(%)
04/06/2020 15:02

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,600

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T12

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,033

P/E5.41

F P/E5.41

BVPS13,020

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường sắt Nghĩa Bình