CTCP Môi trường Đô thị Nghệ An (UPCoM: NAU)

Nghe An Urban Environment JSC

9,700

(%)
02/03/2021 15:01

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,700

KLGD

Vốn hóa35.60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,700

Thấp 52T9,700

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM71

T/S cổ tức0.01

Beta-

EPS*100

P/E97

F P/E61.91

BVPS10,139

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NAU: MVY NAF NAG NAP NAS
Trending: HPG (94.891) - MBB (74.054) - TCB (58.267) - VNM (53.011) - ACB (47.422)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Hoàng Văn KhanhCTHĐQT/GĐ1960CN Luật/CN ĐH N.Nghiệp1,991,8692012
Ông Nguyễn Công ĐứcTVHĐQT1977CN QTKD3,0002002
Ông Phạm Văn DươngTVHĐQT1968CN TCKT5,9001988
Ông Đặng Văn BínhPhó GĐ1958CN Kinh tế5,2001980
Ông Phú Văn PhượngTVHĐQT/Phó GĐ1969CN Kinh tế500,0151987
Ông Phạm Quang DụKTT/TVHĐQT1969CN Tài Chính503,9151989
Bà Trần Mai HươngTBKS1984CN Kinh tế1,9002012
Bà Lê Thị Tuyết DungThành viên BKS1987CN Kế toán2,1002009
Bà Mai Thị Thanh HoaThành viên BKS1980CN Kế toán2,2002009
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Hoàng Văn KhanhCTHĐQT/GĐ1960CN Luật/CN ĐH N.Nghiệp1,991,8692012
Ông Nguyễn Công ĐứcTVHĐQT1977CN QTKD3,0002002
Ông Phạm Văn DươngTVHĐQT1968CN TCKT5,9001988
Ông Đặng Văn BínhPhó GĐ1958CN Kinh tế5,2001980
Ông Phú Văn PhượngTVHĐQT/Phó GĐ1969CN Kinh tế500,0151987
Ông Phạm Quang DụKTT/TVHĐQT1969CN Tài Chính503,9151989
Bà Trần Mai HươngTBKS1984CN Kinh tế1,9002012
Bà Lê Thị Tuyết DungThành viên BKS1987CN Kế toán2,1002009
Bà Mai Thị Thanh HoaThành viên BKS1980CN Kế toán2,2002009
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Hoàng Văn KhanhCTHĐQT/GĐ1960CN Luật/CN ĐH N.Nghiệp1,991,8692012
Ông Nguyễn Công ĐứcTVHĐQT1977CN QTKD3,0002002
Ông Phạm Văn DươngTVHĐQT1968CN TCKT5,9001988
Ông Đặng Văn BínhPhó GĐ1958CN Kinh tế5,2001980
Ông Phú Văn PhượngTVHĐQT/Phó GĐ1969CN Kinh tế500,0151987
Ông Phạm Quang DụKTT/TVHĐQT1969CN Tài Chính503,9151989
Bà Trần Mai HươngTBKS1984CN Kinh tế1,9002012
Bà Lê Thị Tuyết DungThành viên BKS1987CN Kế toán2,1002009
Bà Mai Thị Thanh HoaThành viên BKS1980CN Kế toán2,2002009
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.