CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UPCoM: NAC)

National of General Construction Consultants JSC

2,600

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa2,600

Cao nhất2,600

Thấp nhất2,600

KLGD

Vốn hóa7

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 5,600

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,833

P/E1.42

F P/E1.05

BVPS11,188

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NAC: HID FBC VNM VTR FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-35.21%

+/- Niêm yết-60.71%

Cao nhất 52 tuần (07/10/2019)*5,596

Thấp nhất 52 tuần (25/12/2019)*2,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)2

Nhiều nhất 52 tuần (07/10/2019)*100

Ít nhất 52 tuần (07/10/2019)*100