CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UPCoM: NAC)

National of General Construction Consultants JSC

2,600

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa2,600

Cao nhất2,600

Thấp nhất2,600

KLGD

Vốn hóa7

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 5,600

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,833

P/E1.42

F P/E1.05

BVPS11,188

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NAC: HID FBC VNM VTR FPT
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp