Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)
- Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Cty đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoại(84.28) 3827 3161

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty quản lý quỹ
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉCapital Place - Tầng 8 - 06 Thái Văn Lung - Q.1 - Tp.HCM
• Điện thoại(84.28) 3827 3161
• Fax(84.28) 3827 3162
• Emailinfo@mekongcapital.com
• Websitehttp://www.mekongcapital.com
Văn phòng đại diện