CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)

Mobile World Investment Corporation

82,200

2,400 (+3.01%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa80,100

Cao nhất82,300

Thấp nhất80,000

KLGD915,350

Vốn hóa37,222

Dư mua13,720

Dư bán88,220

Cao 52T 128,000

Thấp 52T58,900

KLBQ 52T942,966

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,665

P/E9.21

F P/E10.13

BVPS31,520

P/B2.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MWG: HPG VNM FPT PNJ HVN
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CBCNV công ty52,174,95811.76Chart cơ cấu sở hửu
CĐ khác228,593,83251.54
CĐ lớn140,365,95531.65
CĐ sáng lập21,555,1974.86
Cổ phiếu quỹ856,2360.19
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CBCNV công ty58,815,94313.26Chart cơ cấu sở hửu
CĐ khác272,723,68661.49
CĐ lớn90,151,44520.33
CĐ sáng lập21,435,8194.83
Cổ phiếu quỹ369,2850.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CBCNV công ty29,242,5899.23Chart cơ cấu sở hửu
CĐ khác180,328,98856.93
CĐ sáng lập99,691,37831.47
Quỹ Investment Limited7,469,6242.36