CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

Quang Ngai Urban Environment JSC

37,500

(%)
28/10/2020 09:29

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T22,400

KLBQ 52T2,308

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,772

P/E4.27

F P/E3.30

BVPS29,678

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MQN: QNS SLS TCH TTD TV2
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.27%

+/- Qua 1 tháng-2.09%

+/- Qua 1 quý+17.44%

+/- Qua 1 năm+63%

+/- Niêm yết+117.25%

Cao nhất 52 tuần (03/09/2020)*39,500

Thấp nhất 52 tuần (18/11/2019)*22,425

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,284

KLGD/Ngày (1 tháng)3,007

KLGD/Ngày (1 quý)2,709

KLGD/Ngày (1 năm)2,299

Nhiều nhất 52 tuần (11/05/2020)*11,100

Ít nhất 52 tuần (20/05/2020)*30