CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

Quang Ngai Urban Environment JSC

37,800

1,000 (+2.72%)
23/10/2020 11:43

Mở cửa37,300

Cao nhất37,800

Thấp nhất37,100

KLGD4,706

Vốn hóa116

Dư mua9,194

Dư bán5,894

Cao 52T 39,500

Thấp 52T22,400

KLBQ 52T2,298

NN mua-

% NN sở hữu35.51

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,772

P/E4.19

F P/E3.23

BVPS29,678

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MQN: QNS SLS LPB NCT FLC
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi