CTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai (UPCoM: MLC)

Lao Cai Urban Environment JSC

7,300

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa7,300

Cao nhất7,300

Thấp nhất7,300

KLGD

Vốn hóa30

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,300

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,114

P/E6.55

F P/E6.77

BVPS32,834

P/B0.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MLC: BOT
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết0%

Cao nhất 52 tuần (25/09/2019)*7,300

Thấp nhất 52 tuần (25/09/2019)*7,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (25/09/2019)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-