CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

12,000

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T11,600

KLBQ 52T225

NN mua-

% NN sở hữu4.75

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-44

P/E-272.73

F P/E20

BVPS10,590

P/B1.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: CTB DBT FRT MCO MDC
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy