CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

29,400

(%)
25/01/2021 15:07

Mở cửa29,400

Cao nhất29,400

Thấp nhất29,400

KLGD

Vốn hóa147

Dư mua

Dư bán200

Cao 52T 29,400

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T1,379

NN mua-

% NN sở hữu4.74

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*340

P/E86.47

F P/E49

BVPS11,193

P/B2.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: VET VSH VTP VTR VXP
Trending: HPG (80.934) - ROS (75.804) - MBB (67.811) - SHB (62.975) - STB (59.190)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.