CTCP MHC (HOSE: MHC)

MHC Joint Stock Company

6,980

-30 (-0.43%)
22/09/2020 09:24

Mở cửa7,010

Cao nhất7,010

Thấp nhất6,980

KLGD60,140

Vốn hóa289

Dư mua33,590

Dư bán25,000

Cao 52T 8,300

Thấp 52T2,300

KLBQ 52T269,606

NN mua-

% NN sở hữu2.98

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*234

P/E29.96

F P/E14.51

BVPS10,623

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MHC: GEX OGC ASM ITA S99
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP MHC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-10.40%

+/- Qua 1 tháng+14.99%

+/- Qua 1 quý+51.74%

+/- Qua 1 năm+72.35%

+/- Niêm yết+48.86%

Cao nhất 52 tuần (09/09/2020)*8,290

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*2,250

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)767,540

KLGD/Ngày (1 tháng)776,399

KLGD/Ngày (1 quý)874,893

KLGD/Ngày (1 năm)268,775

Nhiều nhất 52 tuần (16/06/2020)*2,065,950

Ít nhất 52 tuần (22/11/2019)*10