CTCP MHC (HOSE: MHC)

MHC Joint Stock Company

7,010

(%)
22/09/2020 09:18

Mở cửa7,010

Cao nhất7,010

Thấp nhất7,010

KLGD31,440

Vốn hóa290

Dư mua44,110

Dư bán38,200

Cao 52T 8,300

Thấp 52T2,300

KLBQ 52T269,606

NN mua-

% NN sở hữu2.98

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*234

P/E29.96

F P/E14.51

BVPS10,623

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MHC: GEX OGC ASM ITA S99
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP MHC