CTCP Megram (UPCoM: MEG)

Megram Joint stock company

14,800

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa14,800

Cao nhất14,800

Thấp nhất14,800

KLGD

Vốn hóa651

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 43,800

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T50

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*922

P/E16.05

F P/E8.06

BVPS17,471

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEG: GTN VDL DDN DGC DIC
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Megram

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
30/06/2019CTCP Donal Việt Nam15,400,00035
Đỗ Thành Trung13,565,97030.83
Đỗ Xuân Hiếu2,200,0005
Đỗ Hùng Sơn2,200,0005
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Đỗ Thành Trung12,000,00030
Đỗ Xuân Hiếu2,000,0005
Đỗ Hùng Sơn2,000,0005