CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (HNX: MEC)

Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,100

100 (+10%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa1,100

Cao nhất1,100

Thấp nhất1,100

KLGD1,000

Vốn hóa9

Dư mua100

Dư bán34,100

Cao 52T 2,500

Thấp 52T1,000

KLBQ 52T6,577

NN mua-

% NN sở hữu9.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5,332

P/E-0.19

F P/E2.39

BVPS6,275

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEC: HHS APS CEO DLG DRI
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà