CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (UPCoM: MEC)

Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock Company

1,800

(%)
28/09/2020 15:01

Mở cửa1,800

Cao nhất1,800

Thấp nhất1,800

KLGD

Vốn hóa15

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,600

Thấp 52T500

KLBQ 52T12,464

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5,437

P/E-0.34

F P/E4.36

BVPS2,785

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEC: S99 HVA SCL CK8 LMI
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà