CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (UPCoM: MEC)

Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock Company

1,600

200 (+14.29%)
12/08/2020 15:02

Mở cửa1,600

Cao nhất1,600

Thấp nhất1,600

KLGD5,400

Vốn hóa13

Dư mua9,200

Dư bán

Cao 52T 2,000

Thấp 52T500

KLBQ 52T12,738

NN mua100

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5,437

P/E-0.25

F P/E3.27

BVPS2,785

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEC: S99 MDC MEL MHL MIM
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+45.45%

+/- Qua 1 tháng+45.45%

+/- Qua 1 quý+166.67%

+/- Qua 1 năm-11.11%

+/- Niêm yết-50.71%

Cao nhất 52 tuần (10/09/2019)*2,000

Thấp nhất 52 tuần (15/05/2020)*500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)5,764

KLGD/Ngày (1 tháng)31,251

KLGD/Ngày (1 quý)30,998

KLGD/Ngày (1 năm)12,738

Nhiều nhất 52 tuần (14/07/2020)*271,100

Ít nhất 52 tuần (22/10/2019)*2