CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (UPCoM: MEC)

Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock Company

3,100

400 (+14.81%)
18/06/2021 15:04

Mở cửa3,000

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,000

KLGD782,243

Vốn hóa25.90

Dư mua196,406

Dư bán

Cao 52T 3,100

Thấp 52T900

KLBQ 52T20,487

NN mua-

% NN sở hữu0.80

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-3,825

P/E-0.71

F P/E4.34

BVPS2,785

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng MEC: DCS DGT FID HVG TSC
Trending: HPG (181.429) - MBB (149.917) - STB (112.348) - TCB (107.214) - SSI (104.458)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+14.81%

+/- Qua 1 tháng+47.62%

+/- Qua 1 quý+121.43%

+/- Qua 1 năm+181.82%

+/- Niêm yết+210%

Cao nhất 52 tuần (18/06/2021)*3,100

Thấp nhất 52 tuần (30/06/2020)*900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)156,449

KLGD/Ngày (1 tháng)49,987

KLGD/Ngày (1 quý)32,024

KLGD/Ngày (1 năm)19,816

Nhiều nhất 52 tuần (18/06/2021)*782,243

Ít nhất 52 tuần (30/07/2020)*10

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.