CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (HNX: MEC)

Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,500

100 (+7.14%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa1,400

Cao nhất1,500

Thấp nhất1,400

KLGD5,200

Vốn hóa13

Dư mua5,100

Dư bán21,600

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T6,397

NN mua200

% NN sở hữu9.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5,323

P/E-0.26

F P/E3.34

BVPS7,955

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEC: CDPM2001 CEN CMBB1903 CMBB1905 HPG
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-6.25%

+/- Qua 1 quý-6.25%

+/- Qua 1 năm-40%

+/- Niêm yết-53.79%

Cao nhất 52 tuần (31/01/2019)*2,600

Thấp nhất 52 tuần (15/01/2020)*1,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,160

KLGD/Ngày (1 tháng)2,241

KLGD/Ngày (1 quý)1,599

KLGD/Ngày (1 năm)6,422

Nhiều nhất 52 tuần (11/07/2019)*107,800

Ít nhất 52 tuần (22/10/2019)*2