CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (HNX: MEC)

Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,500

100 (+7.14%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa1,400

Cao nhất1,500

Thấp nhất1,400

KLGD5,200

Vốn hóa13

Dư mua5,100

Dư bán21,600

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T6,397

NN mua200

% NN sở hữu9.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5,323

P/E-0.26

F P/E3.34

BVPS7,955

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEC: CDPM2001 CEN CMBB1903 CMBB1905 HPG
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà