CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (HNX: MCO)

Investment and Construction BDC Viet Nam JSC

1,900

100 (+5.56%)
19/02/2020 13:48

Mở cửa1,800

Cao nhất1,900

Thấp nhất1,800

KLGD3,100

Vốn hóa8

Dư mua24,700

Dư bán2,800

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,300

KLBQ 52T2,728

NN mua-

% NN sở hữu2.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*37

P/E48.65

F P/E24.62

BVPS12,758

P/B0.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MCO: AAA EBS HNM HVN IDI
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam