CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (HNX: MCO)

Investment and Construction BDC Viet Nam JSC

2,000

-100 (-4.76%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất2,000

KLGD4,500

Vốn hóa8

Dư mua3,800

Dư bán24,700

Cao 52T 2,900

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T2,729

NN mua-

% NN sở hữu2.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*16

P/E131.25

F P/E28.73

BVPS12,750

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MCO: NGC VE4 PPE VMI HCD
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam