CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (HNX: MCO)

Investment and Construction BDC Viet Nam JSC

1,800

100 (+5.88%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa1,800

Cao nhất1,800

Thấp nhất1,800

KLGD100

Vốn hóa7

Dư mua7,100

Dư bán5,400

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,300

KLBQ 52T2,728

NN mua-

% NN sở hữu2.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*37

P/E45.95

F P/E23.26

BVPS12,758

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MCO: AAA CKG EBS HNM HVN
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.88%

+/- Qua 1 tháng+12.50%

+/- Qua 1 quý-20.60%

+/- Qua 1 năm+19.13%

+/- Niêm yết-78.10%

Cao nhất 52 tuần (15/10/2019)*2,644

Thấp nhất 52 tuần (07/03/2019)*1,322

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)650

KLGD/Ngày (1 tháng)459

KLGD/Ngày (1 quý)2,643

KLGD/Ngày (1 năm)2,728

Nhiều nhất 52 tuần (26/12/2019)*44,100

Ít nhất 52 tuần (24/04/2019)*50