CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS)

MB Securities Joint Stock Company

10,000

(%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa10,100

Cao nhất10,100

Thấp nhất9,900

KLGD113,135

Vốn hóa1,643

Dư mua78,165

Dư bán154,965

Cao 52T 12,800

Thấp 52T7,700

KLBQ 52T127,248

NN mua1,600

% NN sở hữu0.09

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,882

P/E5.31

F P/E8.22

BVPS11,556

P/B0.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MBS: MBB SSI SHB STB HSG
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán MB

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.09%

+/- Qua 1 tháng+7.53%

+/- Qua 1 quý+1.01%

+/- Qua 1 năm-18.94%

+/- Niêm yết+28.39%

Cao nhất 52 tuần (27/11/2019)*12,823

Thấp nhất 52 tuần (26/03/2020)*7,670

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)151,843

KLGD/Ngày (1 tháng)136,528

KLGD/Ngày (1 quý)109,114

KLGD/Ngày (1 năm)127,248

Nhiều nhất 52 tuần (27/05/2020)*3,008,521

Ít nhất 52 tuần (21/07/2020)*2,631