CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

2,100

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa2,100

Cao nhất2,100

Thấp nhất2,100

KLGD19,400

Vốn hóa31

Dư mua21,200

Dư bán42,400

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T5,657

NN mua-

% NN sở hữu0.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3

P/E700

F P/E63.01

BVPS12,259

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: MBG ASM IDI ILA ITA
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài