CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

2,000

(%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất2,000

KLGD

Vốn hóa30

Dư mua200

Dư bán28,800

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T674

NN mua-

% NN sở hữu0.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3

P/E666.67

F P/E60.01

BVPS12,252

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: AAM ABC AAA VIP A32
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài