CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

2,000

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất2,000

KLGD

Vốn hóa30

Dư mua100

Dư bán14,400

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T447

NN mua-

% NN sở hữu0.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*17

P/E117.65

F P/E16.67

BVPS12,265

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: A32 AAA AAM AAV C12
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài