Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB)

LienViet Post Joint Stock Commercial Bank

7,000

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa7,100

Cao nhất7,100

Thấp nhất6,500

KLGD1,203,744

Vốn hóa6,839

Dư mua390,156

Dư bán1,553,056

Cao 52T 8,800

Thấp 52T6,600

KLBQ 52T562,522

NN mua9,000

% NN sở hữu3.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,605

P/E4.39

F P/E3.29

BVPS12,877

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LPB: SHB STB MBB CTG VIB
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt