Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB)

LienViet Post Joint Stock Commercial Bank

6,500

500 (+8.33%)
06/04/2020 15:03

Mở cửa6,100

Cao nhất6,600

Thấp nhất5,100

KLGD4,070,248

Vốn hóa6,350

Dư mua3,968,218

Dư bán1,410,318

Cao 52T 9,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T883,303

NN mua-

% NN sở hữu3.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,588

P/E3.79

F P/E2.81

BVPS12,877

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LPB: STB MBB VCB SHB CTG
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt