CTCP Lilama 5 (HNX: LO5)

Lilama5 Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

2,000

(%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất2,000

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,800

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T335

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,315

P/E-1.52

F P/E98.09

BVPS12,225

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LO5: LM7 LM8 LTC SAB VAT
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 5

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+5.26%

+/- Qua 1 quý-4.76%

+/- Qua 1 năm-47.37%

+/- Niêm yết-84.87%

Cao nhất 52 tuần (28/02/2019)*3,800

Thấp nhất 52 tuần (05/08/2019)*1,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)48

KLGD/Ngày (1 quý)79

KLGD/Ngày (1 năm)337

Nhiều nhất 52 tuần (09/07/2019)*48,800

Ít nhất 52 tuần (01/03/2019)*100