CTCP Lilama 5 (HNX: LO5)

Lilama5 Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

2,000

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất2,000

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán1,000

Cao 52T 3,800

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T335

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,315

P/E-1.52

F P/E98.09

BVPS12,225

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LO5: L35 LM7 LTC SAB VAT
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 5