CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

800

100 (+14.29%)
03/07/2020 15:01

Mở cửa800

Cao nhất900

Thấp nhất600

KLGD1,178,100

Vốn hóa21

Dư mua978,400

Dư bán1,860,300

Cao 52T 16,600

Thấp 52T700

KLBQ 52T618,070

NN mua200

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.70

F P/E0.18

BVPS9,356

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS MBG FLC TNI CTD
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding