CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

900

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa900

Cao nhất900

Thấp nhất900

KLGD

Vốn hóa23

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,200

Thấp 52T500

KLBQ 52T576,900

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.90

F P/E0.23

BVPS8,729

P/B0.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS DLG AFX PVD KSH
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding