CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

11,400

-250 (-2.15%)
16/12/2019 11:29

Mở cửa11,600

Cao nhất11,600

Thấp nhất11,400

KLGD35,270

Vốn hóa292

Dư mua60

Dư bán3,990

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,100

KLBQ 52T295,591

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*838

P/E13.90

F P/E2.71

BVPS10,933

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: C4G VCB SHB CTG NAF
Trending: VNM (23.945) - HPG (23.764) - MSN (20.249) - FLC (17.066) - MWG (16.305)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding